Giới thiệu

(+8424)3755 6888

Lịch sử phát triển


Tháng 7, 2016

Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Năm 2015

Đạt chứng nhận Sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu
Đạt chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập

Năm 2010

Danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc

Năm 2007

Nhãn hiệu cạnh tranh 2007

Năm 2006

Giải thưởng Sao vàng đất Việt

Năm 2002

Thành lập MIKADO
Ký kết hợp tác và sản xuất gạch ốp lát

VIDEO